Správné uskladnění pneumatik


Pokud chcete, aby Vaše pneumatiky měly co nejdelší životnost, je potřeba se o ně pečlivě starat. A to i mimo sezónu, když nejsou zrovna využívané. Správné uskladnění pneumatik má zásadní vliv na to, jak dlouho budou Vaše pneumatiky použitelné.

Při dodržení následujících podmínek, zajistíte svým pneumatikám nejlepší možné podmínky při uskladnění a zvýšíte jejich životnost na maximum.

>>> důkladné omytí, očištění a osušení pneumatik;
>>> uskladnění ve vnitřních prostorech s minimálním přístupem UV záření a prachu;
>>> umístění daleko od zdroje tepla, ozónu a hořlavých látek ropného původu;
>>> udržení minimální a maximální teploty okolního prostředí;
>>> dodržení minimálního přístupu vlhkosti;
>>> správnost uložení (vertikální, horizontální);
>>> průběžné otáčení a přeskládávání.

Podle čeho zvolit vertikální nebo horizontální uložení?

Pneumatiky s ráfky by měly být zavěšené, nebo naskládané na sobě. Ideálně je můžete oddělit například kartonem.
Pneumatiky bez ráfků je vhodné postavit do vertikální polohy a každý měsíc jimi pootočit, aby stály na zemi jinou částí běhounu.

Pokud nejste schopni svým pneumatikám tyto podmínky zajistit nebo nemáte dostatečný prostor pro uskladnění, doporučujeme využít možnosti uskladnění pneumatik v jednom ze servisů, který tuto službu poskytuje.