2 roky rozšířená záruka na pneu GT

Záruka platí dodatečně k obvyklé záruce výrobce a lze ji uplatnit v síti autorizovaných GT POINTŮ. 
Která rizika jsou v záruce pojištěna?

Neopravitelné škody způsobené proražením, prasknutím, přeseknutím, vandalismem nebo krádeží pneumatik. Např. škody způsobené obrubníkem a nájezdem na hřebík.

Která rizika nejsou v záruce pojištěna?
Škody způsobené běžným opotřebením, nesprávnou montáží, nesprávným uskladněním, nadměrným opotřebením a nesprávným seřízením podvozku. Vyjmuty ze záruky jsou i škody na disku nebo na vozidle a montáž a demontáž pneumatik.

Co učinit v případě škody?
Ke svému obchodníkovi spolu s pneumatikami přineste pokladní doklad, záruční list a u vandalismu nebo krádeže i potvrzení policie o nahlášení škody (tento typ škody musí být ohlášen na policii ČR).

Kdy záruka začíná a končí?
Záruční doba začíná v den zakoupení pneumatik a platí ode dne uvedeném na pokladním dokladu. Záruční doba končí po 24 měsících od data nákupu nebo při dosáhnutí doporučené minimální hloubky dezénu 4 mm u osobních a 5,4 mm u SUV a 4x4 pneumatik (podle toho k čemu dojde dříve).

Co bude nahrazeno?
Dojde-li při použití za normálních podmínek k jednomu z výše uvedených poškození, obdržíte dobropis na zbytkovou hodnotu pojištěné pneumatiky. Výši zbytkové hodnoty určíme z nákupní ceny podle poměru hloubky existujícího dezénu s hloubkou dezénu na nové pneumatice. Nárok na záruku pomine při dosažení doporučené minimální hloubky dezénu 4 mm u osobních a 5,4 mm u SUV a 4x4 pneumatik.