Monitorovací technologie na nové řadě našich pneumatik


Replacement Tire Monitor (RTM) – ukazatel nutnosti výměny pneumatiky

RTM (Replacement Tire Monitor) – ukazatel nutnosti výměny pneumatiky poskytuje uživateli varování v momentě, kdy je pneumatika opotřebená a musí být vyměněna. Nápis “Replacement Tire Monitor” (ukazatel nutnosti výměny pneumatiky) se objevuje třikrát na obvodovém žebru nové pneumatiky. Těsně před tím, než běhoun dosáhne minimální hloubky indikované pomocí TWI (ukazatele opotřebení běhounu), nápis se změní na “Replace Tire” – vyměňte pneumatiku.

Visual Alignment Indicator (VAI ) - ukazatel nerovnoměrného opotřebení

VAI (Visual Alignment Indicator) - ukazatel vizuálního uspořádání umožňuje uživateli zkontrolovat vychýlení kol a zabránit tak nerovnoměrnému opotřebení pneumatik. VAI ukazatel je zobrazen třikrát po obvodu pneumatiky, a to jako přídavné drážky (1.6mm čitelné hloubky) na protějších ramenních blocích pneumatiky. Pokud se VAI drážky opotřebovávají rozdílně (například jedna strana více, než druhá), znamená to, že kola by mohla být vychýlena.