could not load image

Právní informace a ochrana dat

Použití webových stránek, odpovědnost za výrobky


Informace na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou poskytovány výhradně pro informační účely. Mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou formu nabídky, jak je definována v příslušných právních předpisech. Podrobnější informace a smluvní podmínky získáte od autorizovaného prodejce. Smlouva týkající se prezentovaného zboží se nemůže zakládat na informacích obsažených na těchto webových stránkách.

Informace, výrobky a služby uvedené na těchto webových stránkách mohou být kdykoli upraveny nebo aktualizovány společností GPD a.s., a to bez předchozího upozornění. Pokud není výslovně uvedeno jinak, webové stránky společnosti GPD a.s. neobsahují žádné záruky ani informace o charakteristikách, které by jakkoli vedly ke vzniku odpovědnosti na straně společnosti GPD a.s., ať výslovně nebo implicitně, s ohledem na aktuální platnost, přesnost, úplnost a kvalitu těchto informací.

Společnost GPD a.s. nenese v souvislosti se svými webovými stránkami žádnou odpovědnost. Odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty/poškození, nároky na kompenzaci a/nebo následné poškození jakékoli povahy, bez ohledu na právní základ, utrpěné v důsledku vašeho přístupu na tyto webové stránky nebo v důsledků použití těchto webových stránek, včetně napadení vašeho počítače virem, je tímto vyloučena.

Závazky týkající se odpovědnosti společnosti GPD a.s. za výrobky a služby General Tire a jejich plnění se řídí výlučně příslušnými smluvními ujednáními uzavřenými v souladu s aktuální verzí standardních podmínek společnosti GPD a.s., které se na ně vztahují.Záznam a zpracování osobních údajů


Společnost GPD a.s. ukládá osobní údaje uživatelů svých webových stránek pouze tehdy, pokud k tomu má souhlas. Ukládají se pouze údaje vztahující se k datu a času návštěvy, navštíveným stránkám, jménu příslušného poskytovatele internetových služeb a webové stránce, ze které uživatel navštívil webové stránky společnosti GPD a.s. Společnost GPD a.s. používá tyto informace k vyhodnocování aktivity, pro účely statistiky a zlepšování služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek. Osobní údaje uživatele se používají výhradně ke zpracování průzkumů na základě souhlasu uděleného uživatelem pro definovaný účel a v souladu s příslušnými předpisy na ochranu údajů.

Soubory Cookies


Při návštěvě našich stránek mohou být ve vašem počítači ukládány informace v podobě souborů cookie. Soubory cookie jsou využívány výhradně za účelem optimalizace webových stránek. V nastavení svého webového prohlížeče můžete zvolit možnost tyto soubory cookie nepřijmout a nepoužívat. Pokud se tak rozhodnete, může se stát, že některé funkce nebudou k dispozici.


Právo na informace


Na požádání máte právo bezplatně získat informace o vašich osobních údajích, které byly uloženy. Máte také právo nechat údaje upravit, zablokovat nebo odstranit. V případě dotazů týkajících se tohoto tématu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu naší kanceláře na ochranu osobních údajů: dataprotection@gpd.cz. Pokud navštívíte webové stránky nebo soubory v rámci našich webových stránek a jste požádáni o zadání svých osobních informací, nezapomeňte, že tyto údaje se přenášejí přes internet v nezabezpečené formě, a proto k nim mohou mít přístup a mohou s nimi manipulovat neautorizované třetí strany.

Odkazy na jiné webové stránky


Odkazy na webové stránky provozované třetími stranami jsou vám poskytovány jako dodatečná služba. Takové webové stránky jsou zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu společnosti GPD a.s.. Společnost GPD a.s. žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím stránek společnosti GPD a.s., a nepřejímá žádnou zodpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.

Celosvětová dostupnost výrobku


Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o výrobcích General Tire, které dosud nejsou dostupné na celém světě. Skutečnost, že stránky obsahují tyto informace, nelze vykládat jako záměr ze strany společnosti GPD a.s. oznámit, že daný výrobek bude dostupný ve všech zemích světa. Chcete-li se zeptat na budoucí dostupnost výrobku, který zatím ve vaší zemi není k dispozici, obraťte se na obchodního zástupce GPD a.s. nebo autorizovaného prodejce GT Point.

Ochranné známky a autorská práva


Ochranné známky a loga („ochranné známky“) uvedené na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti GPD a.s nebo Continental AG nebo jejích dceřiných společností. Žádné z informací na těchto webových stránkách nelze interpretovat jako udělení licence nebo svolení k používání ochranných známek. Pro tyto účely je vyžadován výslovný písemný souhlas společnosti GPD a.s.. Neoprávněné použití těchto ochranných známek je přísně zakázáno.


Copyright © 2016 GPD a.s.. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika, animace, videa, hudba, zvuky a další materiály na těchto webových stránkách podléhají autorským právům a dalším právům duševního vlastnictví společnosti GPD a.s.. Společnost GPD a.s. je vlastníkem autorských práv k výběru, koordinaci a uspořádání těchto materiálů na těchto webových stránkách. Tyto materiály nesmí být kopírovány pro komerční účely a ani za účelem distribuce. Nesmí být ani upravovány nebo přenášeny na jiné webové stránky.

Google Analytics


Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroje pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroje Google Analytics využívají soubory cookie, tzn. textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují provádět analýzu tohoto webu. Informace vytvářené soubory cookie o vašem způsobu používání těchto webových stránek jsou přenášeny na servery společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Pokud však na tomto webu aktivujete možnost anonymizace IP adresy, pak v případě, že se nacházíte na území členského státu EU nebo v jiném státě dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, vaše IP adresa bude nejprve zkrácena společností Google . Pouze ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google ve Spojených státech přenesena a uložena kompletní IP adresa. Tyto webové stránky využívají aktivní anonymizaci IP adresy. Na žádost provozovatele těchto webových stránek společnost Google využívá tyto informace, aby vyhodnotila vaše používání tohoto webu a mohla následně vytvořit zprávy o aktivitách na těchto stránkách a poskytnout provozovateli těchto webových stránek dodatečné služby související s použitím webu a internetu.

IP adresa přenesená prostřednictvím vašeho prohlížeče s využitím nástrojů Google Analytics nebude kombinována s ostatními daty od společnosti Google. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby soubory cookie neukládal. Rádi bychom vám však připomněli, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Chcete-li zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data vytvářená soubory cookie, které se vztahují k vašemu používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), stáhněte si a nainstalujte tento modul plug-in


Použití modulů plug-in pro sociální sítě


Naše webové stránky využívají moduly plug-in různých sociálních sítí. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z našich webových stránek s dalšími uživateli dané sociální sítě.


Na našich webových stránkách používáme moduly plug-in těchto sociálních sítí.


Facebook

Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Provozovatelem německé stránky facebook.de je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tyto moduly plug-in jsou označeny logem Facebook. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete zde.


YouTube

Tento modul plug-in je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Modul plug-in je označen logem YouTube. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete zde.


Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Moduly jsou automaticky integrovány do webových stránek.


Pokud navštívíte některou z našich webových stránek prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, program Internet Explorer automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili tyto webové stránky, jsou sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.


Z důvodů ochrany soukromí jsou příslušná tlačítka deaktivována a je k nim připojeno upozornění. Kliknutím na upozornění udělíte souhlas ke komunikaci se sociálními sítěmi a tlačítka aktivujete. Až poté lze jejich pomocí vytvářet odkazy na sociální sítě.

Jestliže jste během návštěvy našich webových stránek přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k vašemu uživatelskému účtu. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in. Pokud si nepřejete, aby sociální síť tímto způsobem propojovala informace s vaším uživatelským účtem, pak se před kliknutím na upozornění nejdříve odhlaste z dané sociální sítě.


Poté co kliknete na upozornění, může sociální síť ukládat vaše data i přesto, že nejste jejím uživatelem.